Välkommen

Inget är omöjligt det omöjliga tar bara lite längre tid.

Kompetensområden Bredbandskonsult

  • Bredbandsutbyggnad, IoT-infrastruktur strategier, ekonomisk uppföljning, ekonomistyrning, budget, affärsplan för stadsnät, fastighetsbolag,  hela kommuner och större projekt för att nå en kostnadseffektiv bredbandsutbyggnad.
  • Bolagsbildningar, Due Diligence, värderingar kopplat till uppköp, försäljning samt sammanläggningar av stadsnätsföretag, uppstart av nya bolag eller andra samarbetsprojekt.
  • EU-bidragsprojekt, Vinova och Kampradbidrag för utbyggnad av bredbandsinfrastruktur, digital utveckling, IoT i syfte att utveckla stadsnät, fastighetsbolag och kommuner.
  • Bredbandsutbyggnad för landsbygd, byanätsföreningar, byanätsbidrag, kartläggningar utbyggnad landsbygd, koncept för utbyggnad i byalag och vita fläckar utan föreningar.
  • Välfärdsbredband, tjänster kopplade till vård och omsorg samt tjänster kopplade till individuell mätning och debitering av mätvärden för energiflöden och andra nyttigheter.