Bredbandskonsult Per Bengtsson

År 2000 började jag som Ekonomichef på Växjö Energi AB. År 2003 fick jag uppdraget att starta Stadsnätet BIVA Bredband i Värend AB med Alvesta kommun som bas. 2007 tog jag över ansvaret för Wexnet med Stadsnät i Växjö Kommun. Från 2011 till bildandet 2013 arbetade jag parallellt med min tjänst som Stadsnätschef och VD för BIVA med att bilda Wexnet AB. Wexnet AB innefattar stadsnäten i Växjö, Alvesta, Lessebo och Tingsryds kommuner.

Redan 2005 var jag med och stöttade byanätsprojekt. Därefter har jag utvecklat strategier som driver utvecklingen av fiberinfrastruktur på landsbygden. 

I strategin att skapa samhällsnytta har jag  engagerat mig i utvecklingen av välfärdsbredband och bidragit till underlag för ett flertal olika bidragsprojekt varav en del stora EU-projekt som dragit nytta av utvecklingen av Välfärdsbredband. I ett av de större EU-projekten Concerto inom sjätte ramprogrammet var jag ansvarig för den ekonomiska koordineringen. Bidragsdelen i projektet var drygt 100 MKR. Jag har även en ledarroll inom ett EU-projekt inom sjunde ramprogrammet. Detta projekt har en bidragssumma på drygt 200 MKR.

Arbetet med Välfärdsbredband har blivit mycket uppmärksammat. En bra start var utvecklingen av digitala trygghetslarm i stadsnätet redan 2011. Detta har varit en grund för vidare arbete och utveckling av fler tjänster i stadsnäten. I detta arbete var jag initiativtagare till en permanent utvecklingsgrupp för att driva dessa viktiga frågor framåt. I gruppen deltar allmännyttan, Växjö kommun, Region Kronoberg (Landstinget) samt Stadsnätet.

Samarbetsprojekt har fångat mitt intresse och möjliggjort flera regionala samarbeten bland annat regionnätet Sydlänk där jag var initiativtagare och ordförande de första verksamhetsåren. 

I maj 2015 startade jag konsultbolaget Ljusare Framtid Karemter AB. Verksamheten fick en flygande start. Uppdrag och projekt har löpande tillkommit i en ökande takt. Några av uppdragen och uppdragsgivarna finns under sidan "Referensuppdrag /Referensföretag"

Behöver ni hjälp att utveckla er verksamhet i någon av dessa frågor eller andra frågor kopplat till verksamhetsutveckling, förändringsarbete eller övriga frågor kopplat till stadsnätsutveckling vänligen kontakta undertecknad.