Referensuppdrag / Referensföretag

Pågående / Löpande uppdrag

Heimstaden Förvaltning AB, rådgivning , framtagning av ny portallösning, stöd vid fiberanslutning, etablering av bredband samt digitaliseringsfrågor kopplat till fastigheterna.

Wexnet AB strategier och övrig utveckling, projektledning EU-projekt, Internet of Things, digitalisering av staden med DigiWex. 

Växjöbostäder AB strategier och rådgivning kring digital infrastruktur. Arbete med ny portallösning och fastighetssystem med dubbelriktad kommunikation för automatiserad kommunikation med hyresgästerna.

Kalmar Energi AB rådgivning och stöd för utveckling av bredbandsinfrastruktur och IoT-infrastruktur. Avtalshantering för att öppna upp för regionnätsaffärer för fiberanslutningar.        

Jönköping  Energi AB ekonomisk och strategisk  rådgivning vid bildande av kommunikationsoperatören Netsam AB. Framtagande av kundavtal och processer till ny datahall för Colocation.

Hässleholms kommun, strategier, kalkyler och långtidplaner för utbyggnad av fiberinfrastruktur i hela Hässleholms kommun.

Nybro Energi AB, ekonomiska kalkyler, affärsplaner,  rådgivning, administration av landsbygdsstöd, avtalshantering och uppdrag kring  stadsnätets utveckling  i Nybro kommun.

Habo Energi AB, ekonomistyrning, budget och affärsplan för bredbandsutbyggnad i syfte att nå kommunens och regeringens bredbandsmål 2020 i Habo kommun.

Svenska Stadsnätsföreningen SSNf, marknadsföring av Stadsnätsföreningen. Representant för SSNf i södra Götaland.

Avslutade uppdrag

Lunet AB värdering av landsbygdsnät inför uppköp.

Öresundskraft AB Sydlänk, genomgång av produktutvecklingsprocessen och produktifiering av kapacitetsprodukter i Sydlänk.

Sala kommun, genomlysning av förutsättningar för utbyggnad av fiberinfrastruktur i hela kommunen samt due diligence av stadsnät.

Halmstads stadsnät AB genomgång av befintliga produkter och produktutveckling.